Een onmiddellijke inning

Krijg je bij lichtere verkeersinbreuken zoals het niet dragen van de gordel, lichtere snelheidsovertredingen, fout parkeren, bellen achter het stuur,… Je krijgt samen met de vaststelling het te betalen bedrag in je brievenbus. Betaal je, dan wordt het dossier van je overtreding definitief afgesloten. Betaal je niet, dan krijg je een minnelijke schikking – die altijd hoger is dan het eerste bedrag dat je voorgesteld kreeg. Krijg je een onmiddellijke inning, dan kan ik samen met jou bekijken of de feiten te betwisten zijn.