Een paar belangrijke weetjes die véél mensen niet weten:

Uitnodiging tot verhoor – bijstand advocaat voor verhoor

Je wordt na een verkeersovertreding soms gevraagd naar het politiekantoor te komen op uitnodiging van de politie om een verklaring af te leggen. De politie kan dit doen op vraag van het parket. Contacteer voor je naar het politiekantoor gaat een raadsman voor advies en voorbereiding van het verhoor – dit word je trouwens ook aangeraden in de uitnodiging die je van de politie krijgt.

Een onmiddellijke inning

Krijg je bij lichtere verkeersinbreuken zoals het niet dragen van de gordel, lichtere snelheidsovertredingen, fout parkeren, bellen achter het stuur,… Je krijgt samen met de vaststelling het te betalen bedrag in je brievenbus. Betaal je, dan wordt het dossier van je overtreding definitief afgesloten. Betaal je niet, dan krijg je een minnelijke schikking – die altijd hoger is dan het eerste bedrag dat je voorgesteld kreeg. Krijg je een onmiddellijke inning, dan kan ik samen met jou bekijken of de feiten te betwisten zijn.

Een minnelijke schikking

Krijg je aangeboden door het parket (dit is de Procureur des Konings bij de Politierechtbank). Twee opties zijn mogelijk:

  • Er valt niets te betwisten aan de feiten (ja, je hebt zoveel te snel gereden, ja, je hebt glas cava te veel gedronken na het werk): betaal dan de schikking. Het kostenplaatje zal altijd hoger oplopen als je dit voor de Politierechtbank laat komen én je riskeert een rijverbod.
  • Er valt wel iets te betwisten aan de feiten: raadpleeg je advocaat. Zoek een stielman om te kijken naar kansen en mogelijkheden.

Een minnelijke schikking niet betaald

Dan krijg je een dagvaarding, je zaak komt dus voor de Politierechtbank.
Contacteer een advocaat, laat je bijstaan met advies. Een simpele
rekensom maakt duidelijk dat er hier sprake is van een
terugverdieneffect.

Een dagvaarding van de Politierechtbank/Pro Justitia

De Procureur des Konings kan altijd beslissen je onmiddellijk te dagvaarden voor de Politierechtbank. Je krijgt dan een uitnodiging van een Gerechtsdeurwaarder. Laat je voorbereiden en begeleiden door een raadsman om beslagen op het ijs te komen.

Verschil tussen dronkenschap, alcoholintoxicatie- en rijden onder invloed van drugs

  • Dronkenschap is een subjectieve toestand waaruit blijkt dat je niet meer in staat bent op een normale manier een voertuig te besturen: je spreekt wartaal, kan niet meer op een rechte lijn lopen: je ziet het aan je. Die toestand verschilt van mens tot mens: iemand die nooit drinkt, zal bijvoorbeeld veel sneller dronken zijn. Wanneer je wordt betrapt op dronken rijden, verschijn je voor de Politierechtbank, je rijbewijs wordt ingehouden en je riskeert een hoge geldboete.
  •  Alcoholintoxicatie: een objectieve norm van hoeveel alcohol je in je bloed mag hebben, wordt gemeten met een objectief meettoestel (wanneer je moet ‘blazen’) of via bloedafname.

Binnen alcoholintoxicatie heb je drie categorieën:

0 – 0,22 mg/l (uitgeademde lucht): je bent safe
0,22 – 0,35 mg/l: je valt in de categorie ‘0,5 promille in het bloed’: je bent strafbaar, maar dit betekent niet meteen dat je een rijverbod krijgt, het kan ook met een minnelijke schikking worden afgehandeld.
0,35 – meer mg/l: je valt in de categorie ‘0,8 promille in het bloed’: je krijgt een strafzaak en moet je dus verdedigen voor de Politierechtbank, je riskeert het (onmiddellijk) intrekken van je rijbewijs en zware geldboetes.

  • Onder invloed van drugs: Als in je speeksel of bloed sporen van drugs worden aangetroffen (cannabis, amfetaminen, MDMA, morfine, ‘opiaten’, cocaïne, benzoylecgonine,…) moet je je verantwoorden voor de Politierechtbank, riskeer je hoge geldboetes en krijg je een rijverbod. Het is belangrijk om weten dat sporen van drugs dagen tot weken na gebruik in je bloed kunnen worden teruggevonden en je ook dan nog altijd strafbaar bent bij een controle.