Wat is het verschil tussen scheiding en echtscheiding?

 

In de praktijk betekent het alle twee dat jullie uit mekaar gaan, maar een echtscheiding veronderstelt een huwelijk en een scheiding niet.

Wanneer mensen die gehuwd zijn uit mekaar gaan, dan gebeurt dat via een echtscheiding en heb je de keuze tussen een EOT en een EOO. De één is de echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) en de andere is de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO).

De EOT komt tot stand op initiatief van de beide gehuwde partners, de EOO wordt gestart op initiatief van één van die partners.

Voor beide vormen van echtscheiding kan je bij mij terecht.

 

Voor mensen die samenwonen (en dus niet gehuwd zijn) moeten er ook heel wat zaken geregeld worden.

Evenals bij een echtscheiding moeten er beslissingen genomen worden over de kinderen, over roerende en onroerende goederen, leningen, schulden, belastingen enzovoort …

Het grote verschil is dat bij wettelijke samenwoners de scheiding zelf gewoon gebeurt op gezamenlijk verzoek of op éénzijdig verzoek bij de ambtenaar van de burgerlijke stand en daarmee een feit wordt.

Voor feitelijke samenwoners is de scheiding gewoon de beslissing waar bij één van de twee de gezamenlijke woonst verlaat.

Maar ook hier als je – als wettelijke samenwoners of als feitelijke samenwoners – uit mekaar wil gaan, is het best een gespecialiseerde bemiddelaar of een familiaal advocaat te nemen om u hierin te laten begeleiden.