Wat is de blijvende saisine?

 

In het familierecht betekent dit dat de Familierechtbank, die een bepaalde beslissing heeft genomen of een bepaald akkoord heeft gehomologeerd bij vonnis, blijvend bevoegd blijft (of gevat) wanneer nieuwe omstandigheden zich voor doen.

Een voorbeeldje zal dit verduidelijken.

Stel dat je destijds als ouders van je kinderen een week-week-regeling (verblijfs-co-ouderschap) overeengekomen bent onder andere omdat jullie dichtbij mekaar woonden en de school dichtbij was.

Eén van de ouders verhuist om professionele redenen naar het buitenland of alleszins ver weg.

In dat geval is het verblijfs-co-ouderschap (bilocatie-regeling) nog moeilijk vol te houden en dan zal deze overeenkomst herzien dienen te worden.

Dat kan op grond van de blijvende saisine.

Het dossier op de Familierechtbank van het gezin in kwestie is ‘open blijven liggen’ en mits een gewone brief en/of een akkoord kan, zonder bijkomende kosten, de zaak opnieuw geactiveerd worden.

Voor de juristen onder u: de blijvende saisine voor de Familierechtbank is gebaseerd en wordt uitgewerkt op grond van art. 1253ter/7 G.W.