Verkeersinbreuken, te snel rijden, dronken rijden, rijden onder invloed van drugs,… Verkeerszaken is een tak van het recht die door veel mensen én advocaten onderschat wordt.
Logisch, zou je denken, de inbreuk zelf is meestal vastgesteld, daar moet je niet over discussiëren. En toch wil ik daar een ‘maar’ bij zetten. Want het betekent niet dat je niet de kans moet krijgen jouw kant van het verhaal te laten horen om tot een rechtvaardige straf te komen.

Mijn ervaring

Ik kwam lang geleden in contact met verkeersrecht toen ik mijn stage deed. Ik zag hoe het eraan toeging – zonder begeestering, bandwerk – en wist meteen dat ik het ooit anders zou doen. En die belofte aan mezelf heb ik gehouden. Wat doe ik dus wanneer ik zo’n verkeerszaak aanneem?
Ik ga op zoek naar wat er nog te vertellen is wanneer je denkt dat er niets te vertellen is. Er is bijvoorbeeld een groot verschil tussen te snel rijden omdat je frietjes koud werden, of te snel rijden omdat je net hoorde dat je vrouw in het ziekenhuis werd opgenomen… En er zijn nog factoren die je strafmaat kunnen bepalen: hoe sta je tegenover de toekomst? Heb je al iets gedaan met de inbreuk die je pleegde? Wil je er iets mee doen? Iedereen loopt wel eens met zijn kop tegen de muur. Als je daarvan kan leren, word je een beter mens, dat is mijn overtuiging. Die omstandigheden en belangrijke randinformatie ga ik voor jou uitleggen in de Politierechtbank. Daar neem ik ook mijn tijd voor – en dat mag je letterlijk nemen.

Er worden elke dag in de rechtszaal van de Politierechtbank véél zaken behandeld en beoordeeld, en vaak is er te weinig tijd om elk dossier op zich uitgebreid te bespreken. Terwijl je die tijd wel nodig hebt om de toch zo belangrijke verzachtende omstandigheden van jouw verhaal te laten horen. De kunst is dan om die ruimte voor jou toch te krijgen. Door mezelf goed voor te bereiden, door mijn ervaring en mijn empathie, zorg ik er in elk geval voor dat jouw kant van het verhaal gehoord wordt. Dit kan soms het verschil maken en een mildere straf opleveren.

Als advocaat in verkeerszaken maak ik graag de brug tussen jou, de feiten en de Rechtbank. En ja, vaak is het een operatie ‘schadebeperking’. Maar ook dan is het belangrijk je te laten bijstaan, want er is een groot verschil tussen een rijverbod krijgen van een week, of één van zes maanden, bijvoorbeeld. Daarbij kan ik je helpen. Dat doe ik niet door de feiten te ontkrachten – want dat zou respectloos zijn tegenover eventuele slachtoffers – maar door een context en duiding mee te geven aan de rechter.

Dat wil niet zeggen dat ik blind blijf voor de feiten die werden gepleegd. Als ik pleit, doe ik dat vanuit het hart en dus oprecht. Ik keur niet alles goed wat je doet, maar ik wil wél dat je weet dat ik geen oordeel heb als je bij me komt om hulp. Het enige dat ik wil doen, is je zo goed mogelijk bijstaan, tijdens je zaak en daarbuiten. En dat wil zeggen dat ik jou ook eerlijk de waarheid zal vertellen. Niet met een belerend vingertje, maar in de hoop dat ik je kan helpen tot schuldinzicht te komen. Schuldinzicht krijg je niet enkel door een straf: het is belangrijk dat je ook écht onder ogen ziet wat je deed en wat daar de gevolgen van zijn of zouden kunnen zijn. Wat je overkwam is een deel van het verhaal, maar wat jij ermee doet, vind ik minstens zo belangrijk. En ook daarbij wil ik je helpen, omdat ik bij elke zaak toch hoop dat ik je geen tweede keer moet verdedigen voor dezelfde feiten.

Weetjes

Een paar belangrijke weetjes die veel mensen niet weten:

Uitnodiging tot verhoor – bijstand advocaat voor verhoor

Je wordt na een verkeersovertreding soms gevraagd naar het politiekantoor te komen op uitnodiging van de politie om een verklaring af te leggen. De politie kan dit doen op vraag van het parket. Contacteer voor je naar het politiekantoor gaat een raadsman voor advies en voorbereiding van het verhoor – dit wordt je trouwens ook aangeraden in de uitnodiging die je van de politie krijgt.

Een onmiddellijke inning

Een onmiddellijke inning krijg je bij lichtere verkeersinbreuken zoals het niet dragen van de gordel, lichtere snelheidsovertredingen, fout parkeren, bellen achter het stuur,… Je krijgt samen met de vaststelling het te betalen bedrag in je brievenbus. Betaal je, dan wordt het dossier van je overtreding definitief afgesloten. Betaal je niet, dan krijg je een minnelijke schikking – die altijd hoger is dan het eerste bedrag dat je voorgesteld kreeg. Krijg je een onmiddellijke inning, dan kan ik samen met jou bekijken of de feiten te betwisten zijn.

Een minnelijke schikking

Een minnelijke schikking krijg je aangeboden door het parket (dit is de Procureur des Konings bij de Politierechtbank). Twee opties zijn mogelijk:

  • Er valt niets te betwisten aan de feiten (ja, je hebt zoveel te snel gereden, ja, je hebt een glas cava te veel gedronken na het werk): betaal dan de schikking. Het kostenplaatje zal altijd hoger oplopen als je dit voor de Politierechtbank laat komen én je riskeert een rijverbod.
  • Er valt wel iets te betwisten aan de feiten: raadpleeg je advocaat. Zoek een stielman om te kijken naar kansen en mogelijkheden.

Een minnelijke schikking niet betaald

Als je een minnelijke schikking niet betaalt, dan krijg je een dagvaarding, je zaak komt dus voor de Politierechtbank.
Contacteer een advocaat, laat je bijstaan met advies. Een simpele rekensom maakt duidelijk dat er hier sprake is van een
terugverdieneffect.

Een dagvaarding van de Politierechtbank/Pro Justitia

De Procureur des Konings kan altijd beslissen je onmiddellijk te dagvaarden voor de Politierechtbank. Je krijgt dan een uitnodiging van een Gerechtsdeurwaarder. Laat je voorbereiden en begeleiden door een raadsman om beslagen ten ijs te komen.

Verschil tussen dronkenschap, alcoholintoxicatie- en rijden onder invloed van drugs

  • Dronkenschap is een subjectieve toestand waaruit blijkt dat je niet meer in staat bent op een normale manier een voertuig te besturen: je spreekt wartaal, je kan niet meer op een rechte lijn lopen: men ziet het aan je. Die toestand verschilt van mens tot mens: iemand die nooit drinkt, zal bijvoorbeeld veel sneller dronken zijn. Wanneer je wordt betrapt op dronken rijden, verschijn je voor de Politierechtbank, je rijbewijs wordt ingehouden en je riskeert een hoge geldboete.
  •  Alcoholintoxicatie is een objectieve norm van hoeveel alcohol je in je bloed mag hebben. Dit wordt gemeten met een objectief meettoestel (wanneer je moet ‘blazen’) of via bloedafname.

Binnen alcoholintoxicatie heb je drie categorieën:

0 – 0,22 mg/l (uitgeademde lucht): je bent safe.
0,22 – 0,35 mg/l: je valt in de categorie ‘0,5 promille in het bloed’: je bent strafbaar, maar dit betekent niet meteen dat je een rijverbod krijgt, het kan ook met een minnelijke schikking worden afgehandeld.
0,35 – meer mg/l: je valt in de categorie ‘0,8 promille in het bloed’: je krijgt een strafzaak en je moet je dus verdedigen voor de Politierechtbank, je riskeert het (onmiddellijk) intrekken van je rijbewijs en zware geldboetes.

  • Onder invloed van drugs: Als in je speeksel of bloed sporen van drugs worden aangetroffen (cannabis, amfetaminen, MDMA, morfine, opiaten, cocaïne, benzoylecgonine,…), moet je je verantwoorden voor de Politierechtbank en riskeer je hoge geldboetes en krijg je een rijverbod. Het is belangrijk om weten dat sporen van drugs dagen tot weken na gebruik in je bloed kunnen worden teruggevonden en je ook dan nog altijd strafbaar bent bij een controle.