Alimentatie, wat is dat nu?

Alimentatie is een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhouding na een scheiding, of wel voor de kinderen, ofwel voor de behoeftige partner (dit laatste enkel bij echtscheidingen).

In België wordt ook en meestal de term onderhoudsgeld gebruikt.

 

Voor kinderen (al dan niet minderjarig) is alimentatie of onderhoudsgeld een tussenkomst van beide ouders die, volgens de wet, naar evenredigheid van hun middelen dienen in te staan voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen (art. 203 B.W.).

Deze onderhouds- of alimentatieverplichting voor kinderen slaat zowel op de verblijfsgebonden als de niet-verblijfsgebonden kosten.

Het kan hier gaan om een bedrag door de ene aan de andere ouder te betalen en/of een tussenkomst in een bepaald percentage van de niet-verblijfsgebonden kosten.

Het kan ook gaan over een bedrag en/of een kostenbijdrage van beide ouders aan hun meerderjarig kind.

 

Wat de partneralimentatie betreft: persoonlijk onderhoudsgeld, uitkering na echtscheiding, alimentatie tijdens de echtscheiding, …

Dit geldt enkel voor gehuwden, tenzij anders overeengekomen.

In regel is deze alimentatie na de echtscheiding enkel verschuldigd in geval van behoeftigheid van de daarom vragende (ex-) partner (art. 301 B.W.).